30
nov

Ny forstander søges

Januar 2019: Stillingsopslaget er ikke længere aktuelt.

Da vores nuværende forstander har valgt at gå på efterløn, søger vi en ny forstander pr. 1. august 2019.

Friskolen, Efterskolen og Børnehuset

Glamsbjerg Fri- og Efterskole er en 120-årig grundtvig-koldsk skole med tilhørende børnehave og vuggestue. I friskolen er der omkring 200 elever i 0.-9. klasse, i efterskolen er der ca. 85 elever i 9. og 10. klasse, og i Glamsbjerg Børnehus er der plads til 48 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

Vi opfatter menneskers forskellighed som en styrke og en berigelse og finder det inspirerende at være et sted med mange forskellige mennesker i alle aldre. Det er vigtigt for os at se den enkelte og samtidig fastholde værdien i at være en del af et forpligtende fællesskab.

Ambitioner og spidskompetencer

Vi har mange ambitioner, og vi synes, at alt hvad vi laver er vigtigt og skal have en begrundelse i vores værdigrundlag.

Vi drager fordel af at have både et børnehus, en friskole og en efterskole under samme tag. De enkelte afdelinger er placeret, så børnene har en tryg og overskuelig hverdag, men institutionen er alligevel så stor, at der er dynamik og mangfoldighed, og at medarbejdernes spidskompetencer kan bruges på bedste vis.

Vi vil gerne skabe et sammenhængende børneliv for de mindste, der skal opleve en rød tråd mellem hverdagen i børnehuset og overgangen til friskolen. Børnene kender skolen allerede fra deres tid i børnehuset, hvor de bl.a. bruger skolens faglokaler og har ugentligt besøg af en af skolens musiklærere.

I friskolen er både boglige, kreative og praktiske fag prioriteret, og der skal være et godt fagligt niveau hele vejen rundt. Emnedage, teamuger, lejrskoler og arrangementer er også en del af det faglige indhold og bidrager til at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Helt enkelt skal børnene være glade og motiverede for at komme i skole, og bl.a. derfor er friskolen lektiefri indtil elever kommer i overbygningen, hvor der i stigende grad kommer fokus på deres fremtidige uddannelser.

I efterskolen går eleverne i almindelig 9. eller 10. klasse eller på Superhold, hvis de ønsker det. Alle elever er desuden på en af vores fem linjer: Kunst og Design, Livsstil, Fodbold, Teknologi og Kokkelinje. I efterskolen er der turbo på udviklingen, og et af årets højdepunkter er lejrskolen til Zanzibar.

En forstander for hele butikken

Vi søger en forstander, der deler vores værdier, som de er beskrevet i værdigrundlaget, og som vil være det samlende midtpunkt.

Vores nye forstander skal kunne se idéen i at fortsætte brobygningen mellem de enkelte afdelinger og have fokus på, hvordan vi ”spiller hinanden gode”.

Det er vigtigt for os, at forstanderen er synlig i hverdagen i alle afdelinger og også i børnehøjde.

Skolen har tradition for en flad ledelsesstruktur og stor tillid til medarbejderne. Forstander og viceforstander er ledelsesteamet og er samtidig de daglige ledere af hhv. friskolen og efterskolen. Børnehuset og skolefritidsordningen har hver deres afdelingsleder, ligesom det teknisk-administrative personale har afdelingsledere.

Forstanderen skal være en god sparringspartner for medarbejderne og skal kunne bistå dem, hvis der eksempelvis er uoverensstemmelser mellem lærer og forældre eller kollegaer imellem.

Vores nye forstander skal have økonomisk indsigt og interesse for skolens økonomi.

Forstanderen skal desuden være skolens ansigt udadtil, både når vi har gæster på skolen, og som en aktiv del af lokalsamfundet.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningen stiles til bestyrelsen og sendes til kontor@gfeskole.dk senest 14.01.2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4 og 5.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Lise Ferdinand, tlf.: 40192001 eller viceforstander Gitte Jørgensen, tlf.: 23416712

Læs mere på vores hjemmesider:

og på de enkelte afdelingers Facebook-sider.