8
nov

Krop og sanser hos Børnehusets yngste

I Børnehusets vuggestue har de sidste ugers emne været ’Krop og sanser’. Børn og voksne oplever sammen et hav af gode aktiviteter.

Børnene laver tegninger i virkelig størrelse af deres kroppe, som hænger på stuen, så der løbende kan samtales om og sættes ord på de forskellige kropsdele, og børnene får styrket bevidstheden om kroppen.

Følgende citat er hentet fra pædagogernes skriftlige planlægning om emnet: Vores mål er, at børnene skal være medskabere af det æstetiske læringsmiljø, som bidrager til børns læring.

Sammen med de ældste børn vil vi lave store billeder af børns kroppe, der skal hænge i vuggestuens rum. Vi vil bruge billederne som pædagogisk redskab – både for medskaberne (som deres spejlbillede) og til de andre børn, der kan se kroppen i virkelig størrelse og lære om den.

Tumlekaravanen er også en del af projektet. De kommer forbi med nye, sansestimulerende lege. Børnene er med i motoriske lege, der stimulerer og glæder dem. For vuggestuens voksne er det vigtigt, at børnene har en hverdag, hvor de oplever glæde ved at bruge deres kroppe og løbende udvider deres begreber og sprog om emnet. Tumlekaravanens aktiviteter byder blandt andet på sang, dans, leg med ærteposer og hulahopring samt brusebad bestående af farverige plastikbolde. Alt sammen aktiviteter, der stimulerer og vækker sanserne.

Tit og ofte hører man fra vuggestuens rum tonerne fra ’Jeg kan høre med mit øre’, som er en munter børnesang, der handler om de forskellige sanser. Syng den endelig derhjemme.

’Kims leg’ er også på programmet. 10 ting ligger på gulvet, og den voksne ligger et klæde over og fjerner en enkelt ting uden at børnene ser hvilken ting. Derefter skal børnene se, om de kan huske, hvad der mangler. Små hjerner er imponerende. Sikke en opmærksomhed. De kan sagtens huske, hvad der mangler.

En anden fantastisk beskæftigelse er legen, hvor man dufter og smager. I vuggestuen dufter de til forskellige krydderier og blomster. De smager på surt, sødt og salt. Børnene har fingrene i en skål med henholdsvis koldt vand og varmt vand for at tydeliggøre forskellen på koldt og varmt. Under 3 æsker gemmes i en af dem et tikkende ur, som børnene lokaliserer ved at lytte til æskerne.

Børnene er koncentrerede, positive og aktivt deltagende. De har en vældig glæde ved at lære nye ting. De har sult på at lære, og det gribes af de voksne, der arrangerer lege og aktiviteter.

Styret af en voksen lægger børnene i fællesskab puslespil. Her øves også, at tingene går på tur, og at man skal kunne vente på sin tur. Puslespillet er en menneskekrop, der skal samles. Udover brikker bestående af en skulder, en fod og en mave, er der brikker med forskellige ansigtsudtryk. Der er et universelt ansigtsudtryk, der viser glæde. Der er et, der udtrykker overraskelse, vrede, tristhed osv. Ved at kunne genkende de forskellige universelle udtryk og spejle sig i dem, opøver man også sin evne til empati for andre mennesker.                                                                                                                                                                                                                                                                    

JEG KAN HØRE MED MIT ØRE

Jeg kan høre med mit øre
bilerne som kør’ på gaden
og musik til middagsmaden,
jeg kan høre hvad du siger til mig

Jeg kan se med mine øjne
røde grønne gule biler
og dit ansigt når du smiler
jeg kan se det når du kommer til mig

Jeg kan lugte med min næse
stank fra bilerne på gaden
og den gode lugt af maden
Jeg kan lugte når du slipper en prut

Jeg kan smage med min tunge
søde bolsjer og citroner
frikadeller og meloner
jeg kan smage når du gi`r mig noget rart

Jeg kan mærke med mig selv
jeg kan mærke noget gør ondt
jeg kan mærke noget er rundt
jeg kan mærke når du gi´r mig et knus

Citat fra den skriftlige planlægning: Børnenes forståelse af kroppen ligger tæt på med dets forståelse og kendskab til sanser hvor ”sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden.” Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.42

Med udgangspunkt i det overstående vil vi i vuggestuen arbejde med den fysiske krop, hvor børnene gennem forskellige motoriske, musikalske og kreative aktiviteter kan få en forståelse for deres egen krop, samt med at de lærer navne på kropsdele. Vi vil også arbejde med sanser, som er en del af børns følelsesmæssige udvikling.

For at begrunde vores valg af emnet vil vi først og fremmest pege på, at børnene, også de mindste, er meget optaget af deres kroppe, og de er meget nysgerrige på, hvad kroppen kan.

For det andet er vores vuggestue en del af en integrationsinstitution, hvor fleste af vores børn fortsætter videre i institutionens børnehave. Vi ved, at der er en forventning om, at de børn, der starter børnehaven, har kendskab til deres krop.