3
mar

Glamsbjerg Børnehus søger medarbejdere

Glamsbjerg børnehus, der er en afdeling under Glamsbjerg Fri- og Efterskole, søger 2 dygtige pædagoger (den ene stilling kan besættes af pædagogiske assistenter) på henholdsvis 32 og 35 timer ugentligt til vores vuggestuen. Den ene stilling skal besættes så hurtig som muligt og den anden stilling pr. 01.08.2023.

Vi søger 2 pædagoger (eller 1 pædagog og 1 pædagogisk assistent), der kan skabe glæde og begejstring omkring vuggestuelivet.

Glamsbjerg Børnehus rummer en masse dejlige børn og engagerede voksne. Børnehuset indeholder mange små og indbydende rum og er blevet renoveret for cirka tre år siden. Huset består af to børnehavegrupper, hver med plads til 24 børn i hver gruppe og en vuggestuegruppe med plads til 14 børn.

Børnehuset ligger i fantastiske omgivelser nær Krengerup skov. Desuden har vi en god og stor legeplads, som benyttes flittigt i dagligdagen, da vi værdsætter udelivet højt. Samarbejdet med skolen giver os mulighed for at gøre brug af faglokaler og fagpersoner, der kan danne baggrund for spændende aktiviteter inden for f.eks. musik, bevægelse, natur, mad, kreativitet, sprog og fantasi, samt en lettere overgang til skolen, da børnene kender skolen i forvejen.

Vi har en del børn med særlige behov, der har brug for støtte og hjælp til at blive inkluderet i vores børnefællesskaber og indgå i legerelationer med de andre børn. Derfor er det vigtigt, at du er med til at skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø, hvor børnene oplever sig som en del af vores sociale lege-og børnefællesskaber.

Du skal være opmærksom på, at du indgår i samarbejdet og arbejdsplanen i hele huset, selv om du har din base i vuggestuen.

Vi søger en pædagog, der har erfaring med 0-6-årsalderen, og som:

  • Kan arbejde progressivt med børns trivsel, udvikling og læring.
  • Kan arbejde inkluderende og anerkendende i tilgangen til børn, forældre og kollegaer.
  • Har overblik og er i stand til at organisere meningsfulde, trygge og dynamiske rammer og læringsmiljøer.
  • Besidder samarbejdsevner, stabilitet, fleksibilitet og engagement.
  • Evner at kommunikere og formidle.
  • Evner at reflektere over egen og kollegaernes pædagogiske praksis.
  • Er nærværende, har humor og er energisk.
  • Mestrer og evner det skriftlige arbejde.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af et spændende arbejdsmiljø og et yderst engageret team af kolleger, hvor der er plads til såvel faglig som personlig udvikling og sparring. Du vil blive medskaber af et udviklende og trygt læringsmiljø. Du kan læse mere på børnehusets hjemmeside: www.glamsbjergboernehus.dk samt på hhv. friskolens og efterskolens hjemmesider: www.glamsbjergfriskole.dk og www.gfeskole.dk Og du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Zahra Dashti på telefon 93639810 eller på børnehusets telefon 64 72 17 55 for at få en rundvisning.

Stillingerne er på henholdsvis 32 og 35 timer ugentligt, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Vi modtager ansøgninger pr. mail til kontor@gfeskole. Der er ansøgningsfrist til søndag den 26.3-23 kl. 12.00, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 12.4-23. (uge 15).