Børnemiljø

Børnemiljø

I børnehuset har vi stor fokus på børnemiljøet, hvilket bl.a. har medført en større organisationsændring i den pædagogiske praksis. Vi arbejder på at skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i børnene og børnenes tempo og behov. Vi tilstræber ligeledes, at vores hus ikke er fyldt med materialer, men at der er rum og plads til såvel bevægelse som kreativitet.

Vi er optaget af, at der skal være fysisk plads, hvorfor vores mellem- eller skole-gruppe hver dag vil være ude af huset om formiddagen. Vi bruger uderummet og de muligheder, det giver. Vi skaber rum for stilhed, for aktivitet og for kreativ udfoldelse. Vi stræber efter, at vi, når vi er inde, har ro på, og at al hurtig aktivitet foregår ude. Vi søger at begrænse børnenes valgmuligheder for at skabe grundlag for fordybelse.

Vi har set, hvordan en hverdag fyldt med larm og masser af muligheder i barneperspektivet skaber et meget stresset og uroligt miljø, hvor det enkelte barns mulighed for læring blev udfordret i forhold til støjen, uroen og de mange forskellige artet aktiviteter omkring barnet. Vi ønsker at skabe et bedre børnemiljø med mulighed for fordybelse, leg og læring.

RUMMETS BETYDNING FOR LEG OG LÆRING

Vi er i efteråret 2017 blevet optaget af dette perspektiv og vil i januar og igen i juni måle børnemiljøet ved hjælp af børnetermometeret. I forhold til vuggestuen, er det som udgangspunkt et voksenperspektiv, hvor man kommer til at svare på et spørgeskema. I forhold til børnehavedelen, vil vi vha. børnetermometeret spørge børnene.

ÆSTETISK BØRNEMILJØ

Miljøet er indrettet med i afsæt i børnene. Rummene er indrettet uden alt for megen på væggene, således at der skabes en vis ro i rummet. Rummene er indrettet i mindre zoner fx dukkerum, byggerum osv., og legetøjet er tilgængeligt. Der er anvendt farver på væggene, som medvirker til ro, ligesom der er sat grønne planter ind til stimulering af sanserne.

FYSISK BØRNEMILJØ

Der er fokus på den enkelte, samt at børnene kan være aktive medspillere i hverdagen. Borde og stole er tilgængelige uden voksenhjælp. Rummene er indrettet i forskellige områder, og toiletter og håndvaske er i børnestørrelse. Der er fra hvert grupperum adgang til legepladsen.

PSYKISK BØRNEMILJØ

Der arbejdes med et anerkendende perspektiv, hvor børnene oplever nærværende voksne, der møder det enkelte barn dér, hvor barnet er. Der er fokus på inklusion og hverdagens fællesskaber. Der arbejdes dagligt i mindre grupper, og her er et miljø med fokus på læring, fordybelse og nærvær. Børnene inddrages i hverdagen bl.a. gennem selvhjulpenhed, hvor de er aktive medspillere i de daglige rutiner.