De fysiske rammer

De Fysiske Rammer

Glamsbjerg Børnehus ligger i et naturskønt område med Krengerupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der bl.a. bække, huler og kløfter, som giver børnene gode bevægelsesmuligheder og sansemæssige oplevelser. Her er der tid og ro til fordybelse.

Vi er tæt på skolen, som vi derfor har mulighed for at bruge. Vi kan gå på opdagelse i biblioteket, vi kan anvende gymnastiksalen eller lege tømrer for en dag i sløjdlokalet. Vi deltager jævnligt i fælles morgensang med de største af børnene og vil i de kommende år med sikkerhed opbygge endnu tættere relationer til gavn for børnenes læring og udvikling.

Vores hus er af ældre dato med en skøn atmosfære. Det er i efteråret 2017 blevet totalrenoveret. Huset har 3 afdelinger, hvor børnene kan lege i små rum og krinkelkroge. Derudover bruger vi hver dag ”Solhytten”, som ligger midt i naturen på skolen, samt vores kælder, hvor vi har indrettet garderobe til de store, samt arbejdende værksteder. Vi ser de mindre rum som en pædagogisk kvalitet, da det inspirerer til leg og fordybelse.

Børnene bruger hele huset. Vuggestuebørnene besøger børnehavegrupperne efter udvikling og behov.

Vi har en stor dejlig legeplads som bruges flittigt. Vi har valgt at afgrænse vuggestuens legeplads, da vi vægter at de små kan lege i trygge overskuelige rammer.