Den Grundtvig-Koldske kultur

Den Grundtvig-Koldske Kultur

Glamsbjerg Børnehus er et hus med et særligt menneskesyn. Som Glamsbjerg Fri- og Efterskole tager vi udgangspunkt i den Grundtvig-Koldske tankegang og det menneskesyn, der ligger bag. Vi er derfor meget optaget af at skabe et miljø i Børnehuset, der er nært og tæt for børnene for på den måde at skabe den tryghed, der er forudsætningen for nysgerrighed og udvikling.

I det Grundtvig-Koldske menneskesyn udvikles barnet/individet gennem fællesskabet. Det er gennem spejling af sig selv i fællesskabet, at barnet bliver opmærksomt på dets selvbillede og historie. Vi søger derfor at være tilstede og nærværende på en måde, der gør det muligt for alle børn at opleve en spejling, der er konstruktiv og udviklende.  Vi opfatter og behandler hinanden som ligeværdige mennesker – ikke ligestillede, men ligeværdige. Det betyder, at dialog, respekt og nærvær er værdier, der er i højsædet.

Barnet er unikt og fødes ind i en sammenhæng, hvor der allerede er en historie. Grundtvig ser fortælling som en særlig vigtig del af vores identitetsdannelse. Han mener, at vi gennem fortælling skaber vores interesse for sproget og derigennem forståelsen af vores historie. Fortællingen har betydning for vores selvbillede, da fortællingen er med til at skabe vores historie om vores liv, historien om os selv og om de miljøer og fællesskaber, vi bevæger os i. Derfor er vi meget opmærksomme og bevidste om, hvilke fortællinger vi skaber, om og med hinanden – både børn og voksne – og hvordan vi bruger og bringer dem i spil. Nogle børn har mere brug for voksenguidning i skabelse af fortællingen end andre, hvilket vi har en skærpet opmærksomhed på.

Ligeledes mener Grundtvig, at barnets livsoplysning kommer gennem kroppens sansning og bevidsthed om sproget. Det er derfor betydningsfuldt for os at skabe et miljø, der kan gribes og begribes af barnet. Vi vil give barnet mulighed for at udvikle sig sprogligt, motorisk m.m. på mange forskellige måder, da læring og dannelse begribes og gribes forskelligt fra barn til barn. Læs mere om det under pædagogik.