Forældreråd og bestyrelse

Forældreråd og bestyrelse

Bestyrelsen for Glamsbjerg Fri- og Efterskole er også Børnehusets bestyrelse. Derudover har Børnehuset et forældreråd, som mødes fire til seks gange årligt.

Et antal gange om året holdes der fællesmøder for bestyrelsen og forældrerådet, hvor ting af fælles interesse dagsordenssættes.

Forældrerådet:
Katrine Kirketerp-Møller, formand, katrine.lindequist@gmail.com, tlf.: 26338834
Mikkel Nielsen, bumle1992@hotmail.dk, tlf.: 27333244
Line Trier, linetrier@hotmail.com, tlf.: 27510742
Anne Skovsager Stokbæk, astokbaek@gmail.com, tlf.: 53583858
Julie Bonniksen, jmhyldig@gmail.com, tlf.: 26255647
Julie Juul Viskum (suppleant), juliejuulviskum@hotmail.com, tlf.: 28992751

Bestyrelsen:
Hanne Sognstrup, bestyrelsesformand hso@socialstyrelsen.dk, tlf.: 20 67 66 13
Susan D. Carlsson, næstformand, carlssonsusan@yahoo.dk, tlf.: 27 29 04 15
Tina Hestbech Nilsen, tinahestbechnielsen@gmail.com, tlf.: 26 18 44 94
Mona Aaberg, monaaaberg@gmail.com, tlf.: 22 15 17 51
Dennis Christensen, dennisvinberg@my.com, tlf. 20 14 05 93
Mette Aistrup, metteaistrup@outlook.dk, tlf: 29 66 77 15
Martin Vissing Tornø, vissingtornoe@gmail.com, tlf.: 40 43 19 17

Suppleanter:
Ivan Weye Jørgensen, ivanweye@gmail.com
Maiken Holm Christensen, maihc.mhc@gmail.com