Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med vores forældre, fordi vi tror på det som forudsætning børnenes udvikling, trivsel og læring. Vi har en fælles opgave omkring børnene. Vi tror på familien som fundamentet i børnenes liv. Vi vil derfor altid efterspørge forældrenes viden og inddrage den i det professionelle arbejde. Samarbejdet er afgørende for børnenes trivsel og udvikling. Vi vil formidle indhold og mål i de faglige indsatser på en måde, så I som forældre får de bedste betingelser for at støtte og bygge videre derhjemme.

Vi tilstræber en let tilgængelig kommunikation. Det gælder både i forhold til de praktiske forhold og i forhold til trivsel, udvikling og læring. Der skal være klarhed om, hvordan kommunikationen foregår, og hvordan man som forældre følger med. Det praktiske omkring kommunikationen skal være så let som muligt, så vi kan bruge kræfterne på indholdet.

Vi bruger Facebook til at vise, hvad vi laver, både i dagligdagen og ved arrangementer. Derudover bliver Forældreintra et værktøj i forældresamarbejdet, hvor forældre kan følge med i børnehusets liv og kommunikere med personalet. Det har også den fordel, at det er samme værktøj, der benyttes, når børnene kommer i skole.

Indholdet i forældresamarbejdet er et fælles ansvar. Vi bidrager ligeværdigt til indholdet i forældresamarbejdet, og personalet skaber rammerne for en åben dialog. Vi har et fælles ansvar for, at dialogen både har fokus på de temaer, som vi finder vigtige i forhold til barnet, og de temaer, vi har behov for at drøfte. Det gælder både i dialogen om det enkelte barn, men også i den fælles dialog og kommunikation. Det skal være trygt at bruge samarbejdet til at lykkes endnu bedre som forældre, fx ved at få ny viden og udveksle erfaringer med andre.