Husets historie. Faktaside

Den 1.12.1971 åbnede Glamsbjerg Børnehave på Krengerupvej. Man havde lavet en indsamling i byen, og der var flertal for at åbne en selvejende institution. Erna Korsgaard var stedets første leder, og hun blev indtil 1978.

Sys Vibeke Andersen har arbejdet som pædagog i børnehaven i 42 år (2018), og hun var dermed med næsten fra starten. Hun husker, hvordan man i 1976 i børnehaven havde to heldagshold, et formiddagshold og et eftermiddagshold. De sidstnævnte hold var primært børn af hjemmegående mødre, som blot skulle lege lidt med andre børn.

Erna Korsgaard blev afløst af Lasse Ranthen, som var leder fra 1978 til 1986. Lasse sørgede for, at børnehaven fik nyt tag, og han var i 1984 med til at opstarte fritidshjem for friskoleeleverne inde fra naboen.

Da John Nøddekjær kom til i 1986, startede han vuggestue op. Friskolen havde nemlig bygget Solhuset, så nu blev fritterbørnene passet der. John Nøddekjær sørgede også for, at de overdækkede terrasser blev lavet om til en tilbygning, så der var plads til vuggestuebørnene.

Svend Christensen overtog ledelsen i 2008, og han blev frem til 2017. Herefter fulgte en kort periode med Tina Bue, og i dag er Zarah Dashti leder.

Igennem tiderne har børnehaven ændret navn nogle gange. I starten hed den Glamsbjerg Børnehave. Efterfølgende blev det til Glamsbjerg Børnehave og Fritidshjem. Da man fik vuggestue, skulle stedet naturligvis hedde Glamsbjerg Børnehave og Vuggestue. I folkemunde er stedet ofte blevet kaldt Krengerupvejens børnehave.

I 2017 fusionerede børnehaven med Glamsbjerg Fri- og Efterskole, og her omdøbte man stedet til Glamsbjerg Børnehus. Børnehaven har nu stor glæde af skolens rammer, faciliteter og ældre elever, som man kan lege med og lære af.

En stor tak til Sys Yde Andersen for at bidrage med informationer og oplysninger.

Af Katja Eva Klitgaard.

Tilbage