Husets historie

Husets Historie

Glamsbjerg Børnehus, blev oprindeligt startet i 1970 og hed den gang Glamsbjerg Børnehave og Fritidshjem. Gennem årene har institutionen skiftet navn en del gange, ligesom den har gennemgået en markant udvikling, først fra kommunal til privat  institution og siden 1. maj 2017 til at være en del af Glamsbjerg Fri- og Efterskole. I efteråret 2017 er den endvidere blevet gennemgribende renoveret.

Selvom vi er et gammelt hus, har vi fulgt med udviklingen på det pædagogiske og samfundsmæssige område, samtidig med at vi står sikkert på vores egne værdier. Derfor var det nemt at tilslutte sig en sammenlægning med fri- og efterskolen, hvor værdigrundlaget blev cementeret, som værende det Grundtvig-Koldske.

I huset har vi gennem årene opbygget en række traditioner, som vi bruger til at skabe tryghed, genkendelighed og værdi – en slags timeout – i en ellers travl hverdag.

Vi ligger i et naturskønt område med Krengerupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der bække, huler, kløfter mv., som giver børnene gode bevægelsesmuligheder og sansemæssige oplevelser. Her er der tid og ro til fordybelse.

Vores hus en skøn atmosfære med 3 afdelinger, hvor børnene kan lege i små rum og krinkelkroge. Derudover bruger vi hver dag ”Solhytten”, som ligger midt i naturen ved skolen, samt vores kælder, hvor vi har indrettet garderobe til de store, samt arbejdende værksteder. Vi ser de mindre rum som en pædagogisk kvalitet, da det inspirerer til leg og fordybelse. Børnene bruger hele huset, og vuggestuebørnene besøger børnehavegrupperne efter udvikling og behov.

Vi har en stor dejlig legeplads, som bruges flittigt. Vi har valgt at afgrænse vuggestuens legeplads, da vi vægter, at de små kan lege i trygge, overskuelige rammer.

Læs mere her, hvis du vil vide lidt mere faktuelt om husets historie.