Hverdag i børnehaven

Hverdag i Børnehaven

Huset åbner kl. 6.15. De ældste har garderobe i kælderen, mens vuggestue, yngste- og mellembørn har det på stuerne. Der er fælles morgenmad på vuggestuen, hvor vi alle møder ind. Ca 7.30 fordeler vi os i hele huset. Børnene må være, hvor de har lyst.

Vi hygger, snakker og læser. Kl. 8 sætter vi så småt forskellige aktiviteter i gang på stuerne, så de børn, der har brug for det, kan være med.

Mange børn starter dagen med deres madkasse. De spiser, når de har lyst til eller brug for det, – dog sikrer vi os altid, at der er mad tilbage til frokost.

Det er også her, at der bruges tid på at vinke. Vi tilstræber at gøre afskedssituationen så kort som mulig, idet vi oplever, at den for mange børn bliver svær, når mor eller far er længe om at komme af sted.

Kl. 9.30-12.00 har vi planlagte aktiviteter, leg og frokost i grupperne, og mellemgruppen eller ældstegruppen går i Solhytten. Vores aktiviteter er naturligvis tilknyttet læreplanstemaerne og husets særlige opmærksomhedspunkter.

Vi er fælles resten af dagen, og kl. 15 kommer vuggestuen med.

Efter frokost er vi ude på legepladen. Nogen kan dog have brug for at sove, hvile sig eller bare lege stille indenfor, og det tages der naturligt hensyn til.

Kl. 13.30-14 spiser vi eftermiddagsmad. Alle har frugt og evt. en bolle med.

Vi tilstræber at skrue ned for tempoet hen over eftermiddagen, hvor der bliver tilbudt forskellige former for stille aktiviteter. Herunder oplæsning, tegne/male, mindfulness, massage og lign.

Kl 16.45 slutter dagen.