Indmeldelse

Indmeldelse

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling. Ring til os på 64 72 17 55 og få en aftale om et besøg og en samtale.

Vi har god søgning, så skriv jeres barn op i god tid, hvis I ønsker en plads.

Her kan du downloade vores indmeldelsesblanket.

Venteliste
Princippet for institutionens venteliste er, at de børn, der står først på listen, optages først. Børn med søskende i institutionen har dog fortrinsret.

Udmeldelse
Ønsker du at udmelde dit barn, skal det ske med minimum en måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsen sker automatisk, når barnet begynder i skole.