Musik og Bevægelse

Musik og Bevægelse

Det er helt oplagt at beskæftige sig med musik og bevægelse i vuggestue og børnehave. Musikken begynder i højre hjernehalvdel, og netop højre hjernehalvdel bliver tidligst udviklet hos børn. Talesproget hører til i den venstre hjernehalvdel, som først udvikles senere. Derfor er det vigtigt med musik så tidligt i livet som muligt.

Børns sproglige kompetencer bliver stimuleret igennem musikken. De lærer nye ord, begreber og lyde, og når børn hører dem i sammenhæng med melodi, rytme og bevægelse, begynder inkorporeringen af sproget.

Alt dette tager børnene med sig ud i legen og livet, hvor ord, begreber, lyde og rytmer bliver nuanceret og har betydning for deres sociale kompetencer. Når børn synger og spiller sammen med andre udvikles deres empati og forståelsen for at lytte til hinanden og ind imellem tilsidesætte deres egne behov, så andre kan komme frem.

Musik er desuden udgangspunktet for børns bevægelse. Det lille barn danser, før det kan gå. Musik motiverer børn til at løfte fødderne og få gang i kroppen, og deres bevægelse og leg er ofte gennemsyret af musik.

Børn laver lyde og udråb, når de leger. Derfor hænger musik nøje sammen med den måde, børn bevæger sig på. Når børn kører med en bil på et bord, sker det med lyd og takter. Når børn hopper, råber de i takt med deres hop.

Omvendt er bevægelse og motorik med til at stimulere børns udvikling inden for bl.a. sprog, indlæring, opmærksomhed og koncentration. Bevægelse og god motorik har betydning for selvværd og trivsel, for når kroppen fungerer, har barnet overskud til at modtage kollektive beskeder, være social og lære. Fungerer kroppen ikke, går al energien til at holde styr på den.

Musik & Bevægelse er altså med til at give børn i balance, og i Børnehuset beskæftiger vi os med det på utallige måder. Her er nogle eksempler:

 • Sange, både nye og gamle
 • Sanglege
 • Rim og remser
 • Bevægelse til musik
 • Tarzanbaner.
 • Bevægelseslege og forhindringsbaner på legepladsen.
 • Bevægelses- og motoriklege på stuerne.
 • Projekt ”kend din krop”
 • Forskellige sanselege
 • Afslapning til stille musik.
 • Motorik i gymnastiksal.