Natur og Kreativitet

Natur og Kreativitet

Naturen er det bedste sted at få sanseindtryk, og alene det kunne være grund nok til at færdes i naturen, men der er naturligvis flere. I naturen får vi også brugt kroppen godt og alsidigt, og vi bliver bevidste om årstidernes skiften.

Alt tyder på, at den tid, børn bruger i naturen, er rigtig godt givet ud. Naturoplevelser giver ikke kun glæde og udfordringer for barnet, mens det er i naturen. Ophold i naturen giver sunde og kloge børn med et tæt forhold til naturen og dens ressourcer.

Verden forandrer sig hastigt, men naturen er stadig vores livsgrundlag; et livsgrundlag, vi på få årtier er blevet mange flere om at dele. Vi voksne er optaget af CO2, forurening, miljø og bæredygtighed, og måske skal vi passe på, at vores bekymring ikke kommer til at tynge børnene.

I Børnehuset vil vi så vidt muligt vise bæredygtighed i stedet for at tale om det. Børnene skal møde naturen, lære den at kende og opleve dens kredsløb. I Børnehuset viser vi børnene, at de både kan bruge naturen og passe på den.

Vi færdes i naturen sammen med børnene og viser dem, hvordan man færdes hensigtsmæssigt. Vi bruger ofte naturmaterialer, når vi udtrykker os kreativt, og vi bruger i stort omfang genbrugsmaterialer til vores forskellige projekter.

Når vi planlægger kreative projekter, gør vi i god tid opmærksom på hvilke genbrugsmaterialer, der skal bruges, og så bidrager børn og forældre med de materialer, de kan. På den måde handler vi bæredygtigt i stedet for (blot) at tale om det.

I Børnehusets dagligdag kan børnene desuden være med til at sortere affald, slukke lys i rum, der ikke bliver brugt og på den måde være med til at få et forhold til, hvordan vi bruger vores ressourcer fornuftigt.

Børnehuset ligger op til en stor skov, og til den anden side ligger skolen, som også har dejlige udeområder, vi kan gøre brug af, og det gør vi på mange forskellige måder, som fx

  • Lege i skoven
  • Bygge huler
  • Løb i skoven 1. fredag i mdr.
  • ”Overlevelsesture” i skoven
  • Lave mad over bål.
  • Løb i vandløb.
  • Natureksperimenter med jord, vand, luft.
  • Temaer omkring årstidernes skiften.
  • Miljøbevidsthed.
  • Naturmaterialer og genbrug