Om Børnehuset

Om børnehuset

Glamsbjerg Børnehus er et lille overskueligt Børnehus, som er normeret til 48 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Vi fungerer i det daglige som en integreret institution, hvor børnene er med i de grupper, hvor det giver bedst mening for dem at være. Som udgangspunkt er børnene inddelt i aldersgrupper.

Vi ligger fysisk sammen med skolen, som vi hører sammen med og benytter derfor skolens faciliteter, når det skaber værdi, ligesom vi deltager i arrangementer på skolen, når det falder naturligt ind i dagligdagen.

Børnene i børnehaven har stor glæde af, at skolen på den måde meget tidligt bliver en naturlig del af hverdagen.

Det er vigtigt for os at respektere og anerkende børnene præcist, som de er, og med det som udgangspunkt at skabe rammer, der gør det muligt at indgå i et fællesskab, der bliver betydningsfuldt for den enkelte. Vi tror på værdien af det meningsbærende, forpligtende og værdibårne fællesskab.