Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske Læreplaner

Institutionens værdigrundlag tager afsæt i et menneskesyn, der bygger på respekt, anerkendelse og fællesskabets betydning for udvikling og læring. Dette gælder både i barneperspektivet og voksenperspektivet.

Anerkendelse og respekt handler for os om at se det enkelte menneske som et selvstændigt væsen med rettigheder over egne handlinger. Anerkendelse er ikke ensbetydende med, at lige meget hvad man gør, er det i orden. Anerkendelse og respekt handler om at indgå i relationer, hvor flere forskellige perspektiver er til stede; en anerkendelse af, at vi er forskellige og ser verden forskelligt, samtidig med at vi i mange situationer skal finde et fælles billede, hvor flere perspektiver sikrer det mest optimale for fællesskabet og den enkelte.

Hos os skal børnene få mod på livet i en dagligdag, der bygger på respekt og anerkendende relationer. Børnene skal gennem vi voksnes empati og evne til at tage dens andens perspektiv udvikle selvværd og selvindsigt. Vi vil på den måde skabe et miljø, der fremmer det enkelte barns trivsel, udvikling og læring, hvilket skal ske med fællesskabet som bærende element, da leg og læring og udvikling sker i interaktion med andre i forskellige former fællesskaber.

Disse værdier danner baggrund for Børnehusets Pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Du kan se evalueringen her.

Assens Kommunes Tilsynsnotat.