Category

Om Børnehuset

Personale

Vuggestue 2 pædagoger: Ulla og Mona, 1 pædagogmedhjælper: Eszter. Yngste- og mellemgruppen 2 pædagoger: Lotte og Camille, 1 medhjælper: Sys, 2 ungarbejdere: Niklas og Hasse....
Read More

Økonomi

Betaling opkræves over 11 måneder. I 2023 er prisen: Vuggestueplads for børn i alderen 6 måneder til 3 år: 3.996 kr. pr. måned. I betalingen...
Read More

Indmeldelse

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden...
Read More

Husets historie

Glamsbjerg Børnehus, blev oprindeligt startet i 1970 og hed den gang Glamsbjerg Børnehave og Fritidshjem. Gennem årene har institutionen skiftet navn en del gange, ligesom...
Read More

Hverdag i børnehaven

Huset åbner kl. 6.15. De ældste har garderobe i kælderen, mens vuggestue, yngste- og mellembørn har det på stuerne. Der er fælles morgenmad på vuggestuen,...
Read More

Hverdag i vuggestuen

I vuggestuen har vi et særligt fokus på børnenes følelse af at være trygge. Vi tager udgangspunkt i børnenes udvikling og behov, når vi planlægger...
Read More

Børnene i huset

Børnehuset er normeret til 42 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Vi fungerer i det daglige som en integreret institution, hvor børnene er med i de grupper,...
Read More

Værdigrundlag

Børnehusets værdigrundlag falder i tråd med friskolens værdigrundlag, så forældrene kan være sikre på, at det er de samme værdier, der ligger til grund for...
Read More