Samarbejde

Samarbejde

Vi ved, at investeringer tidligt i børns liv har en langt større effekt end indsatser senere i livet. Vi ved også, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen og som voksne. Vi ved, at især børn i udsatte positioner har gavn af en kvalificeret indsats, mens de går i dagtilbud. Derfor er et godt samarbejde mellem de parter, der har betydning for barnet af afgørende betydning.

Det er forældrene, der har den største betydning for børns udvikling i de tidlige år. I vores Børnehus vægter vi samarbejdet højt. Vi er altid nysgerrige på forskellige vinkler og hjælper lige så gerne, som vi tager mod hjælp, hvis vi oplever, at et barn mistrives eller udfordres.

Vi inviterer en gang årligt til en snak om, hvordan det går – løst og fast, hvis I som forældre ønsker det, og skulle der være oplevelser eller tegn, som nødvendiggør en samtale, vil vi meget hurtigt tage fat, så vi får fokus på det, inden noget vokser sig stort. Døren til kontoret er altid åben, ligesom det til en hver tid er muligt at bede om en snak af den ene eller den anden årsag.

Vi tror på, at vi sammen skaber de bedste resultater.

Ud over de helt nære relationer mellem os i Børnehuset og børn og forældre, samarbejder vi også med fagprofessionelle fra Assens Kommune. Det være sig tværfagligt team, sundhedsplejen eller andre, hvor det findes relevant.

Vi har et tæt samarbejde med både skolen og SFO, hvor vi naturligvis er mest fokuseret i relation til indskolingen.