Musik og bevægelse

Fra børnene er helt små leger vi med musik og bevægelse. Det sker på mange forskellige måder, tilpasset børnene. Vi leger og udfordrer, så vi hele tiden bevæger os, og alle får mulighed for at opdage, at ”jeg kan noget”. Vi synger, spiller og leger sanglege og har også en musiklærer tilknyttet.

Læs mere

Sprog og fantasi

I Børnehuset er vi meget optaget af, hvordan vi skaber grundlaget for at hvert enkelt barn udvikler sit sprog bedst muligt. Vi bruger fx fortællingen som formidlingsform og skaber et rum for nærvær, der giver barnet lyst til og mod på selv at bidrage. Det styrker både identitet og selvfølelse.

Læs mere

Natur og kreativitet

Kreativitet er for alle. Det handler ikke kun om at tegne og male, men også om vores måde at tænke og være i verden på. Vi bruger skoven på mange forskellige måder, bl.a. til at samle materialer til snakke og kreative aktiviteter, som vi tager med tilbage i huset.

Læs mere