Det Officielle

Det Officielle

På denne side kan du eksempelvis læse om børnehusets politikker og planer, skolens vedtægter mv.

Vedtægter

Da Glamsbjerg Børnehus er en del af institutionen Glamsbjerg Fri- og Efterskole, er det skolens vedtægter, der er gældende. De kan downloades her.

Værdigrundlag

Børnehusets værdigrundlag falder i tråd med friskolens værdigrundlag, så forældrene kan være sikre på, at det er de samme værdier, der ligger til grund for arbejdet i såvel børnehuset som skolen.

Børnehusets grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi møder børnene anerkendende og rummer deres forskellighed.
Børnehuset tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.
Børnehuset har fokus på det hele menneske og dermed på børnenes trivsel og deres personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at børnene oplever et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor livsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.
Vi har et udviklingssyn, der baserer sig på almen dannelse i såvel hverdagens praktik som i udvikling af børnenes kompetencer, hvor fortælling er en vigtig formidlingsform. Det er vigtig for os at skabe et miljø, hvor det er modet og lysten til deltagelse, der skaber og udvikler børnenes lyst, nysgerrighed og udvikling af kompetencer. Vi har derfor en særlig opmærksomhed på at se og høre børnene.

Pædagogiske læreplaner

Institutionens værdigrundlag tager afsæt i et menneskesyn, der bygger på respekt, anerkendelse og fællesskabets betydning for udvikling og læring.

Du kan se børnehusets pædagogiske læreplaner her.

Personalepolitik

Vi er i gang med at udarbejde en fælles personalepolitik for medarbejderne på Glamsbjerg Fri- og Efterskole og Glamsbjerg Børnehus. Ind til den er klar, henvises til personalepolitikken på friskolens hjemmeside www.glamsbjergfriskole.dk

Sundhedspolitik

Glamsbjerg Børnehus er i gang med at revidere sin sundhedspolitik, og mens dette arbejde er i gang, tages udgangspunkt i en tilpasset udgave af skolens sundhedspolitik:

MAD OG BEVÆGELSE

Glamsbjerg Fri- og Efterskoles overordnede kost- og bevægelsespolitik skal sikre, at børnene og de unge mennesker i skoletiden får tilbudt en ernæringsrigtig kost samt muligheder for at opnå og dyrke gode bevægelsesvaner.

Sunde kost- og bevægelsesvaner grundlægges i barndommen. Disse vaner har betydning for hvordan børnene trives fysisk, psykisk og socialt. Hvis børn tidligt får indarbejdet sunde kost- og bevægelsesvaner, vil det også få betydning for deres sundhed resten af livet og dermed bidrage til forebyggelse af sygdomme.

Energi er nødvendig for at børn og unge kan være vågne, lege, lære og udvikle sig. Ellers fokuserer hjernen på næring i stedet for læring.

Bevægelse giver energi og overskud. Træning og udvikling af motoriske færdigheder har betydning for barnets og den unges selvværd, status, popularitet, sociale udvikling og indlæring.

Børn og unges sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar – men børnehuset og skolen har et medansvar, især da børnene tilbringer mange af dagens timer her.

KOSTPOLITIK:

Maden skal være sund, varieret og se indbydende ud, så børnene og de unge får lyst til at spise den. Det er vigtigt at maden er ernæringsmæssigt korrekt sammensat efter Fødevarestyrelsens til enhver tid gældende anbefalinger.

Maden skal indtages i en god atmosfære, og der bør være tid til sunde mellemmåltider formiddag og eftermiddag.

Råvarerne skal være så rene og gode som muligt og gerne svare til årstiden.

Der skal være mulighed for, at eleverne kan få adgang til mælk hver dag. Derudover slukkes tørsten bedst med vand. Frisk og rent vand skal være lettilgængeligt.

Forældrene har ansvaret for børnenes morgenmad og madpakker.

BEVÆGELSESPOLITIK:

Vi anbefaler i tråd med Sundhedsstyrelsen at børn og unge er aktive mindst en time om dagen. Motionen kan godt stykkes sammen af flere korte perioder (mindst 10 min.) og må meget gerne være ude i den friske luft. Mindst tre gange om ugen bør pulsen komme op.

Motion af forskellig sværhedsgrad er afgørende for:

Normal udvikling af motoriske færdigheder og muskelstyrke
Opbygningen af knogler, sener og ledbånd, mens barnet vokser
Forebyggelse af overvægt, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme.
Udvikling af gode motionsvaner resten af livet
De fleste børn og unge er fysisk aktive i vuggestue, børnehave, skole, SFO og fritid – de kan faktisk slet ikke lade være, hvis rammerne er til stede for fysisk aktivitet.

Det er Glamsbjerg Fri- og Efterskoles mål løbende at forbedre både de indendørs og udendørs arealer, så de i videst mulig udstrækning indbyder til fysiske aktiviteter af forskellig art. Der skal ligeledes være mulighed for stimulation af sanser og finmotorik.

Bevægelsesaktiviteter tilrettelægges på en måde, så alle børn/unge har mulighed for at deltage med størst muligt udbytte, her tænkes specielt på overvægtige og børn/unge med handicap eller lettere skader.

Skolens sundhedspolitik er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 16. november 2015.

Persondatapolitik

Hvis du vil vide hvilke typer data skolen indsamler, og hvad vi gør for at passe på dem, så læs vores “Persondatapolitik” her.