Inklusion

Inklusion

Inklusion betyder at medregne og handler om børns oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab.

At skabe et inkluderende pædagogisk læringsmiljø betyder, at man flytter fokus fra individ til relationerne mellem individ og fællesskab. Ved at flytte dette fokus bliver det både individet og fællesskabet, der bliver genstand for krav om forandring og udvikling.

Vi arbejder i hverdagen i et inkluderende miljø, hvor vi har overordnet fokus på alle børns ret til at være værdifulde deltagere i institutionens forskellige former for fællesskaber.

I det almene betyder det, at vi bl.a. er opmærksomme på, at alle børn er en del af flere fællesskaber, at det er godt at skabe tilknytning til flere, og vi griber ind og arbejder med konteksten, når vi oplever, at et barn måske glider/bliver skubbet ud af fællesskabet

I forhold til vores børn i udsatte positioner har vores omstrukturering haft en gavnlig virkning. Den har givet mere fysisk plads, hvilket er til gavn for ikke mindst disse børn.

Der laves handleplaner på børn i udsatte positioner, disse laves i samarbejde med forældrene, som er vigtige medspiller i forhold til deres barns udfordringer. Såfremt det er nødvendigt arbejdes der også tværfagligt omkring barnet.

Vores arbejde med inklusion er til stadig til refleksion og udvikling, da ændringer i børnegrupper, nye børn osv. kan påvirke en aktuel kontekst og dermed også grundlaget for at skabe inkluderende læringsmiljø for det enkelte barn.