Sprog og Fantasi

Sprog og Fantasi

Udviklingen af sproget er noget af det vigtigste, der sker i et barns liv. Sproget er med til at styrke vores identitet, vores oplevelse af omverdenen, og sproget er et vigtigt element i de fællesskaber, vi indgår i, samt i udviklingen af sociale kompetencer.

I Børnehuset arbejder vi bevidst og aktivt med at stimulere børnenes sprogudvikling. Vi snakker, læser, synger og laver med rim og remser med børnene.

Børn elsker at lege og eksperimentere med deres stemmer. De efterligner gerne det, de har set deres forældre gøre i dagligdagen, set i fjernsynet eller hørt historier om. Børnene leger sig til erfaring ved at efterligne, og den nysgerrighed skal imødekommes og bruges aktivt til at styrke barnets sprog. Det kan vi gøre ved hjælp af musik, fantasileg og teater.

Gennem rolle- og fantasilege skabes der inkluderende fællesskaber, for når børn leger forskellige roller sammen og kommer med ideer, bliver der skabt et tæt fællesskab, hvor de har samme forudsætninger for at deltage, og hvor alle har noget at byde ind med.

Når vi arbejder med teater og optræden, stimuleres opmærksomhedssystemet, som er grundlaget for koncentration og læring.

Gennem teater lærer børn at kommunikere og samarbejde med både de voksne og med hinanden. De lærer sproglyde og klangfarver i sproget, når de spiller en rolle, og den følelsesmæssige udvikling stimuleres af teaterlege, når børnene fx skal agere vrede, glade eller triste.

Derudover stimuleres motorikken, når børnene spiller teater, hvad enten de danser, går på line eller kravler rundt som mariehønen Evigglad.

Forskning har vist, at børn bliver bedre til at leve op til skolens krav, når de får lov at bruge kroppen, stemmen og fantasien.

Når vi har arbejder med sprog og fantasi, kan det være med udgangspunkt i nedenstående:

 • Sange
 • Rim og remser.
 • Sprogkasser.
 • Sprog- og ordlege.
 • Dialogisk læsning.
 • Spil med billeder og tal.
 • Sanglege med forholdsord.
 • Dramatik og teater.
 • Digtning af løgnehistorier.
 • Fortælling
 • På opdagelse i lokalområdet.
 • Vi klæder os ud/sminker.
 • Vi arbejder med eventyr
 • Vi optræder til sommerfest.
 • Vi ser teater og skuespil ude fra.